Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 27
Realitní zpravodaj

Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad?

Jaká povolení potřebujete k rekonstrukci bytu a kdy musíte jít na stavební úřad?
1.7.2022 - Rekonstrukce bytu má svá pravidla, a to i tehdy, pokud je člověk jeho vlastníkem. Je třeba dodržet nejen stanovy sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva, ale také záleží na povaze..

Drahé hypotéky zastavují růst cen nemovitostí. Nájmy naopak zdražují

Drahé hypotéky zastavují růst cen nemovitostí. Nájmy naopak zdražují
29.6.2022 - Ještě před půl rokem byla poptávka po vlastním bydlení tak silná, že se mnoho nabízených nemovitostí ani nedostalo do inzerce. Zájemců, kteří hledali ke koupi byt, dům nebo pozemek bylo..

Jak stát pomáhá lidem dohledat majetek

Jak stát pomáhá lidem dohledat majetek
27.6.2022 - Jedním z úkolů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je čistit katastr nemovitostí od takových, které jsou zapsané na zaniklé či nedohledané státní subjekty, či na..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Realitní info » Věcná břemena

Věcná břemena

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.

Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele.

Druhy věcných břemen

Věcná břemena lze třídit podle různých kritérií. V závislosti na tom, zda patří určité osobě, nebo jsou spojena s vlastnictvím určité nemovitosti, rozdělujeme věcná břemena:

 • Osobní
 •  Věcná

Věcná břemena podle jejich obsahu rozdělujeme na věcná břemena, u nichž má osoba povinná z věcného břemene povinnost:

 • Něco konat
 • Něčeho se zdržet
 • Něco trpět

Podle toho, zda byla zřízena bezplatně či za úplatu, rozdělujeme věcná břemena:

 • Úplatná
 • Bezúplatná

Obsah věcného břemene

Obsah věcného břemene, tedy konkrétní práva a povinnosti, se liší v závislosti na konkrétních podmínkách jednotlivého případu. Níže uvedený demonstrativní výčet rozlišuje věcná břemena podle jejich obsahové náplně:

 • Právo průchodu a průjezdu
 • Právo čerpat vodu ze studny
 • Právo užívání nemovitosti, bytu, místnosti, nebytového prostoru
 • Věcná břemena vzniklá dle dřívější právní úpravy – např. výměnek, právo okna, právo okapu a svádění vody přes cizí nemovitosti, právo vodovodu, právo chovu domácího zvířectva, právo na opatrování
 • Věcné břemeno vedení
 • Věcné břemeno půdní vestavby
 • Věcné břemeno umístění tabule s označením ulice a tabulek s číslem popisným a orientačním na domě (dle zákona o obcích)
 • Věcné břemeno umístění závěsu trakčního vedení tramvajové dopravy (dle zákona o drahách)
 • Věcné břemeno umístění výložníku veřejného osvětlení na domě (dle zákona o pozemních komunikacích)
 • Věcné břemeno oprav a údržby

Zrušení věcného břemena u žijící osoby

Pokud se věcné břemeno týká žijící osoby, jediná možnost je zrušení věcného břemene dohodou. Výmaz věcného břemene lze smlouvou zvanou Dohoda o zrušení věcného břemene. V tomto dokumentu musí být specifikováno o jaké věcné břemeno se jedná, na základě jakého zápisu vzniklo (ideálně také číslo řízení, na jehož základě věcné břemeno vzniklo) a také jaké nemovitosti se břemeno týká. Dále prohlášení o souhlasu s výmazem věcného břemene a specifikace, zda se jedná o úplatné či bezúplatné zrušení. Potom je nutné tento dokument všemi stranami – tedy vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou – ověřit a společně s podepsaným návrhem na výmaz věcného břemene vložit do katastru nemovitostí. Cena za výmaz věcného břemene je stejná, jako při jakémkoli vkladu, tedy 2.000 Kč za podání.

Zrušení věcného břemene smrtí

Druhým příkladem je výmaz věcného břemene po úmrtí oprávněné osoby. Ani v tomto případě není postup nijak složitý. Je však potřeba mít u sebe úmrtní list oprávněné osoby, případně zažádat na matrice místního obecního úřadu o jeho ověřenou kopii. Ta poté bude přílohou formuláře o zániku věcného břemene. Poté co si toto zajistíte, jednoduše vyplníte tento formulář a opět, společně s návrhem na vklad/výmaz věcného břemene vložíte do katastru nemovitostí.

Jak zrušit věcné břemeno

Jak můžete vidět výše, výmaz věcného břemene není nijak náročné. Stačí tedy mít, v případě žijící oprávněné osoby, podepsanou Dohodu o zrušení věcného břemene nebo, v případě zesnulé oprávněné osoby, ověřený úmrtní list.

Lenka Oujeská Veselá

mobil: 775 246 549, mail: [email protected]