Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 11
Realitní zpravodaj

Co vše se zapisuje do katastru nemovitostí

Co vše se zapisuje do katastru nemovitostí
4.12.2023 - Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu. Existují tři druhy zápisů: vklad, záznam a poznámka. Věcná..

Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezení

Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezení
30.11.2023 - Česká národní banka (ČNB) na svém včerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše..

Čeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona řeší, jak zamezit řetězení nájemních smluv

Čeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona řeší, jak zamezit řetězení nájemních smluv
29.11.2023 - V rámci chystaného zákona o podpoře v bydlení chce vláda mj. zamezit řetězení nájemních smluv na dobu určitou. Je však otázkou, zda to bude výhodné pro obě smluvní strany, nebo zda to..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Realitní info » Dodatečná legalizace černých staveb

Dodatečná legalizace černých staveb

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, obsahuje důležitou změnu týkající se dodatečné legalizace černých staveb.

Tato část zákona bude účinná od 1.1.2024 a oproti stávající úpravě budou podmínky přísnější. Do konce roku je tedy ještě možné legalizovat černé stavby jednodušším postupem.

Co je to "černá stavba"

Jako černá stavba je označována stavba nebo změna / přístavba stavby, která byla provedena bez příslušného povolení, který zákon stanoví, neexistuje k ní kolaudační ani jiné rozhodnutí o užívání a není zakreslena v katastrální mapě, případně je zakreslena nesprávně.

Pro legalizaci černé stavby podle nového stavebního zákona musí být splněny tyto podmínky (§ 255 a následující):

  • Pokud už stavební úřad oznámil zahájení řízení o odstranění stavby, pak je lhůta pro podání žádosti o dodatečné povolení 30 dnů, jinak už nelze stavbu povolit.
  • Žádost musí splňovat stejné podmínky jako standardní žádost o stavební povolení podle nového stavebního zákona. O tomto se dozvíte více v příštím článku, který se bude týkat nového třídění staveb do 4 kategorií a podmínkách k jejich výstavbě.
  • Pro povolení stavby se vyžaduje, aby stavebník jednal v dobré víře. Dobrá víra zde zřejmě znamená, že stavebník předpokládal, že jedná v souladu s právními předpisy, např. tedy stavba postavená v chráněné krajinné oblasti dodatečné povolení zřejmě nezíská, zatímco pergola přistavěná k rodinnému domu by šanci mít mohla.
  • Stavba nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu. To znamená, že jsou např. splněny odstupové vzdálenosti, dotčení sousedé dají souhlas, je splněn koeficient zastavění pozemku a podobně.
  • Úhrada pokuty za přestupek, přičemž sankce za černou stavbu má horní hranici 2.000.000 Kč. Uvidíme, v jaké výši budou v praxi stavební úřady sankce ukládat, přihlížet by měly k povaze a závažnosti přestupku. Ale bez pokuty už dodatečné povolení možné nebude!

Odstranění černé stavby

Nebude-li stavba dodatečně povolena, pak stavební úřad nařídí odstranění stavby. Pokud neodstraní černou stavbu sám vlastník, odstraní ji na jeho náklady stavební úřad.

Do současné doby k tomuto kroku docházelo spíše výjimečně, opět teprve praxe ukáže, zda úřady začnou prosazovat zákon přísněji a bez zbytečných průtahů.

Zdroj: Bc. Marie Ratajová, právnička, specialistka na realitní právo

Ing. Silvie Hynštová, mobil: 775 582 092

_MG_4275čb